Codefirst Dersleri – Ders 3

Bu görsel dersimizde bir önceki dersimizde CodeFirst ile oluşturduğumuz database üzerinde Tablo isminin Class isminden farklı olarak customize edilmesini Custom olarak Primary ve Foreign key tanımlamalarını Kolonlara ait verilerin Maximum ve Minimum veri uzunluğunun belirlenebilmesini Kolonlara ait veri tiplerinin tanımlanabilmesini […]

Codefirst Dersleri – Ders 1

Bu Video’lu dersimizde bir MVC projesinde Codefirst kullanabilmek için, Entity Framework DLL’lerinin Nuget Package Manager aracı sayesinde projemize nasıl ekleneceğini, Bir Codefirst yapısının nasıl hazırlanacağını Oluşturulmuş olan Codefirst yapısının Database tarafına nasıl aktarılacağını Codefirst ile Database oluşturma aşamasında Default olarak […]

C# ile Regular Expressions (Düzenli İfadeler) İşlemleri – Bölüm 2

Bir önceki makalemizde C# ile Regular Expression kullanımı incelemiştik. Bu makalemizde ise kendi Regular Expression desenlerimizi oluşturabilmek amacıyla desenler içinde kullanılabilecek parametrik değerleri inceleyeceğiz. “.” (Nokta) Karakter Parametresi Karakter parametresi ile kontrol yapılacak veri içeriğinde kullanıldığı alanda herhangi bir karakterin […]

TASARIM DESENLERİ YAZI DİZİSİ 1-Abstract Factory (Soyut Fabrika)

Creational Patterns (Yaratıcı Tasarım Desenleri) grubu altında yeralan Abstract Factory tasarım deseni birbiri ile ilişkili nesnelerin oluşturulması sırasında istemcinin nesneler ile değil nesneleri üreten fabrikalar ile konuşmasını sağlayan tasarım desenidir. Peki istemcinin nesne yerine nesneleri üreten fabrikalarla konuşması bizlere ne […]